torsdag 21. mai 2009

Trening med Christine og Basso
I dag har vi trent lydighet med Christine og Basso i hydroparken ved Sandvika. Her kommer en liten rapport:

Innkalling med stå - Kjørte noen på kort avstand slik at Maya skulle være sikker på hva hun skulle gjøre. Kjørte deretter to ganger med lang avstand. Christine holder og slipper Maya, og belønner også Maya når hun kommer tilbake. Vi la på litt mer fart på belønningen i dag for å få enda mer "trøkk" bakover. Ståene ble heldigvis ganske bra. Ikke bråbrems, men bra nok! Neste økt kjørte vi rett på med lang strekke. To ganger. Begge var ok, men den siste var definitivt best. Jeg må nok fortsette å minne Maya på hva hun skal på kort avstand før vi tar det på lang avstand.

Framoverhopp over hinderet med sitt - Maya har lett for å sette seg for langt ute til venstre. Løste det delvis i dag ved å legge en planke som kant. Vi fikk likevel for mange dårlige repitisjoner, og også dårlig intensitet. Her er det enklere kriterier og kortere økter som gjelder.

Tilbakehopp - Startet med å trene på hopp i bue fra Christine inn til meg. Maya hoppet selv på de vanskeligste vinklene. Jeg la til kommando når Christine holdt, og dette gikk greit. Siste økt satte jeg igjen Maya stående og kommanderte hopp. Det gikk greit når hun stod rett over, men ikke når det var litt vinkel mellom oss. Da kom hun rett inn. Her må jeg først og fremst jobbe med stimuluskontroll, og det må skje gradvis.

Holdter - Tok en liten økt på dette. Jeg har trent mye vendinger stående, noe som gjør at Maya ikke alltid setter seg når jeg stopper. Fra nå av skal vi alltid kjøre med sitt i holdtene.

Dekk under marsj - Jeg fikk Christine til å filme noen dekk under marsj. De er langt fra superraske, men jeg har bestemt at de er bra nok. Baklengskjedet dermed øvelsen fra fri ved fot til sitt opp. Det fungerte veldig bra:)

Fellesdekk - Kjørte 1 min med skjult fører. En del forstyrrelser fra Christine og Basso som gikk veldig fint. Hun ligger helt perfekt. Jeg må likevel variere treningen her, slik at hun ikke begynner å sige over på skinka. Foreløpig ser det perfekt ut.

Ellers er planen at jeg til neste lydighetstrening med Christine skal ha ferdig kjedet dekk under marsj og stå under marsj. Disse øvelsene tror jeg er fine å bruke når jeg trener på kjøre flere øvelser etter hverandre.

Ingen kommentarer: